Dołącz do Nas!Jeśli chcesz dołączyć do Oficjalnego Fanklubu zespołu Zakopower - "ZakoFani"

Prześlij do nas wypełnionego maila o temacie "Członkowstwo" i poniższej treści i wyślij na adres: zakofani@gmail.com
"Zgłaszam chęć wstąpienia w poczet członków stowarzyszenia zwykłego o nazwie Oficjalny Fanklub Zespołu Zakopower "ZakoFani". Oświadczam, że znam postanowienia regulaminu, cel oraz zadania OF ZakoFani. Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia w działalności OF ZakoFani. Zadania z tym związane będę wykonywał(a) sumiennie i z godnością.

Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko,
2. Data i miejsce urodzenia,
3. Adres,

Informacje dodatkowe:
4. Mój ostatni koncert Zakopower,
5. Chcę wstąpić do OF ZakoFani, bo...
6. Moje oczekiwania wobec OF ZakoFani.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych stowarzyszenia OF ZakoFani zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.09 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr133, poz.883)."
Oświadczenie do pobrania:

 

 

(c) 2011 zakofani.pl